Aangifte erkenning

De aanvraag voor het opstarten van een erkenningsdossier doet u door het ingevulde formulier "erkenningsaanvraag" te bezorgen aan de dienst burgerlijke stand of door het e-formulier in te vullen op onze website.

Zodra u de aanvraag voor een erkenning heeft ingediend, stelt de dienst burgerlijke stand uw dossier samen. Als dat volledig is, wordt u uitgenodigd om de akte van aangifte van erkenning te komen ondertekenen.