Wegenis- en rioleringswerken in verkaveling Elsakker

Gepubliceerd op woensdag 24 april 2019 11.35 u.
Begin mei 2019 starten de wegenis- en rioleringswerken in verkaveling Elsakker. De firma Vangeel wegenbouw zal de werken uitvoeren.

Gedurende de werken, die vermoedelijk tot het voorjaar van 2020 zullen duren, is het gehele terrein ontoegankelijk voor mensen die niet op de werf moeten werken. Dit zal ook zo worden gesignaleerd aan de verschillende toegangen.

Begin mei 2019 zal gedurende ongeveer veertien dagen het fietspad ter hoogte van de latere inrit aan de Broekstraat worden opgebroken voor de aansluiting van de riolering. Fietsers zullen hier plaatselijk via een afgebakende zone op de rijweg moeten rijden en autoverkeer zal worden geregeld via wisselend verkeer.

De bestaande voetgangersverbindingen tussen de verschillende aangrenzende straten en lopende over het projectgebied, zullen worden afgesloten gedurende de werken.

Meer info
Afdeling grondgebiedzaken
Tel. 014 38 99 27
E-mail: technisch@dessel.be