Wat denk jij over het verkeer in jouw regio?

Gepubliceerd op maandag 5 november 2018 9.44 u.
Bijna 2.200 mensen hebben deze zomer online mee nagedacht over hoe we ons in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. Ben je benieuwd naar de resultaten? Dan kan je op 20 en 22 november terecht in Geel en Mol.

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit licht toe: ‘Deze zomer peilde de provincie Antwerpen naar de verschillende verkeerssituaties die weggebruikers hier in de regio Dessel-Geel-Mol en Retie ondervinden. De resultaten van deze bevraging willen we samen met de lokale betrokkenen bekijken, om later samen met hen tot oplossingsgerichte suggesties en alternatieven te komen. Daarom nodig ik iedereen uit langs te komen op een ontmoeting op 20 of 22 november a.s. in Geel of Mol’.

Met een brede en frisse blik
In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken, dat ziet iedereen zitten. De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Het verkeer dat nu op de N18 zit, moet bijvoorbeeld meer gebruik gaan maken van de N118. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is en waarvoor verschillende alternatieve oplossingen bestaan.

De Provincie Antwerpen werkt nu aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat knopen moet doorhakken en oplossingen kiezen. Daarvoor moet de provincie Antwerpen niet van een wit blad starten. Er bestaan al verschillende oplossingsrichtingen die nu met een frisse blik worden bekeken. Er is een nieuwe aanpak die uitgaat van dialoog met alle betrokkenen en het brede publiek.

De provincie Antwerpen doet een beroep op de kennis van wie de wegen in het hart van de Kempen het meest gebruikt of de omgeving errond het beste kent. Iedereen kan dus meepraten. Alle reacties en ideeën nemen we mee bij de opmaak van het nieuwe PRUP en het bijhorende milieueffectenrapport.

2.200 reacties in de zomerbevraging
Er bestaan heel wat meningen over de broodnodige verkeersaanpassingen in de regio. Bij de opstart van het nieuwe PRUP nodigde de provincie Antwerpen een 40-tal actoren uit waaronder politici en leden van adviesraden, belangenorganisaties en burgerfora zoals Ringland Geel. Samen hebben we nagedacht over wat in de bevraging niet mocht ontbreken en gezorgd dat de vragen juist werden geformuleerd.

Ondertussen hebben bijna 2.200 mensen die bevraging ingevuld. De provincie Antwerpen dankt de deelnemers! Door die grote respons is het nog veel duidelijker geworden hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. De voorkeuren over mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden zijn nu niet alleen duidelijker maar ook onderbouwd met argumenten. Na die algemene bevraging, willen we nu dieper ingaan op de resultaten ervan.

Ontdek andere meningen en alternatieven
Op 20 en 22 november kan je ontdekken wat die 2.200 deelnemers denken. De antwoorden van de online bevraging en de nodige kaarten liggen open op tafel. Je kan alles in ongeveer een half uurtje bekijken. Wie dat wil, kan zijn mening kwijt of kan met zijn vragen terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen.

Iedereen kan actief meedenken en zijn of haar ideeën letterlijk op de kaart zetten. We gaan samen dieper in op vragen zoals Waarom kiezen zo veel of zo weinig mensen voor een specifiek tracé? Wat zijn de voor- en nadelen van een tracé?  Heb jij een idee over hoe een (kleine) ingreep het verkeer in jouw buurt vlotter doet verlopen?  Er is ook een plekje voorzien waar je ongestoord je mening kan neerpennen.

Waar en wanneer
Op 20 november in de polyzaal van CC De Werft, Werft 32 in Geel.
Op 22 november in de raadzaal van het gemeentehuis, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Je bent welkom op beide locaties, telkens vanaf 18 tot 21 uur. Kom gewoon langs zoals het jou past!