Veilig in 1-2-3

Een lokale informatiecampagne leert inwoners wat te doen bij een nucleair ongeval. Eén op drie inwoners kan immers geen enkele van de drie reflexmaatregelen opnoemen die gelden in de eerste fase van een groot incident. NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), de lokale partnerschappen STORA en MONA en de gemeentebesturen van Dessel en Mol willen met eigen initiatieven de federale campagne versterken.

De kans op een ernstig nucleair ongeval in België is heel erg klein. Maar dat neemt niet weg dat het verstandig is om voorbereid te zijn. Nucleaire noodplanning is in de eerste plaats een bevoegdheid van de federale overheid, maar ook burgers kunnen zich voorbereiden. Weet u wat te doen bij een nucleair incident? Er zijn drie gouden regels:

  1. Ga naar binnen en blijf binnen.
  2. Sluit ramen, deuren en zet de ventilatie uit.
  3. Volg de instructies van de overheid op radio, televisie en internet.

Om ervoor te zorgen dat iedereen precies weet wat te doen, lanceert de federale overheid een informatiecampagne waarin de drie reflexmaatregelen centraal staan.

Lokale campagne

Zo’n informatiecampagne is wel degelijk noodzakelijk, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, uitgevoerd in opdracht van NIRAS, STORA (Dessel), MONA (Mol) en de lokale gemeentebesturen. Mark Loos, lid van de werkgroep noodplanning: ”Een derde van de 437 bevraagde inwoners bleek geen enkele van de reflexmaatregelen te kennen. Het zijn nochtans vrij eenvoudige regels die je best spontaan opvolgt wanneer je gealarmeerd wordt over een nucleair incident.”

Om daar verandering in te brengen, beslisten de partnerschappen samen met NIRAS en de gemeenten Dessel en Mol om de federale boodschap lokaal een duw in de rug te geven met een eigen campagne. In een campagnefilmpje - dat zich afspeelt in Mol en Dessel - worden de drie reflexmaatregelen geïllustreerd.

Digitale scheurkalender

De initiatiefnemers willen ook extra aandacht besteden aan jonge inwoners. “Voor de derde graad lager onderwijs ontwikkelen we een digitale scheurkalender. Via filmpjes, raadsels en creatieve opdrachten krijgen de leerlingen de reflexmaatregelen onder de knie.” Kinderen zijn niet alleen een belangrijke doelgroep, ze zijn ook goede ambassadeurs om de boodschap uit te dragen naar familieleden.

Berging voor radioactief afval

De lokale informatiecampagne en het onderzoek van de UAntwerpen volgt uit één van de voorwaarden die gesteld werden ter aanvaarding van de toekomstige oppervlakteberging voor laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel. MONA en STORA vroegen NIRAS initiatieven te nemen voor het optimaliseren van de lokale nucleaire noodplanning. Het goed informeren van inwoners uit de streek is daarvan een onderdeel.