Verplichte nascholing vakbekwaamheid voor rijbewijzen C en D

Heeft u als organisatie chauffeurs in dienst? Of bent u zelf beroepschauffeur? Iedereen met een rijbewijs C/CE of D op zak is wettelijk verplicht om elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen in het kader van de vakbekwaamheid (code 95). (uitgezonderd vrijstellingen zie onderaan)

Hoe behaal ik mijn vakbekwaamheid?

Om het attest van vakbekwaamheid te behalen moeten er vijf opleidingen van telkens 7 uur gevolgd worden. Elke opleiding levert zeven kredietpunten op van de vijfendertig punten die u bij elkaar moet sprokkelen. De uiterlijke datum waarop de nascholing moest gevolgd worden hangt af van het type rijbewijs. Concreet:

  • chauffeurs met rijbewijs C, afgeleverd voor 10/09/2009: 10 september 2016
  • chauffeurs met rijbewijs D, afgeleverd voor 10/09/2008: 10 september 2015
  • chauffeurs met rijbewijs C/D (incl. vakbekwaamheid) afgeleverd na bovenstaande afleveringsdata: 5 jaar na het behalen van het rijbewijs met vakbekwaamheid 

Voor de vervaldatum van uw nascholing, moet u als chauffeur uw rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van uw gemeentehuis. Vervolgens start de tweede cyclus (2016-2021) van de nascholing vakbekwaamheid en heeft u 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.

Opgelet: wie zijn rijbewijs behaalde na 2/2/2013 of aan de tweede nascholingscyclus (2016-2021) begint, is verplicht om vast bepaalde modules te volgen.

Vrijstellingen van beroepsbekwaamheid

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

  • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van goederen met privédoeleinden;
  • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.
  • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;
  • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;
  • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;
  • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;

Vrijblijvend inschrijven en meer info

Het gemeentebestuur van Dessel geeft haar inwoners, bedrijven en chauffeurs de mogelijkheid om zich opnieuw in regel te stellen met hun nascholing vakbekwaamheid. Het gemeentebestuur zal de komende 5 jaar telkens één module per jaar organiseren, waardoor de opleidingen voldoende gespreid worden en dit tegen een zeer gunstig tarief. Deze opleiding vindt in de maand september 2017 plaats.

Contactpersoon: Joeri Gijs, afdeling grondgebiedzaken, Hannekestraat 1, 2480 Dessel, tel 014 38 99 27 of via email: technisch@dessel.be

Let wel op: inschrijvingen worden afgesloten op 11 augustus 2017