UPDATE: Provinciale maatregelen vervallen, federale coronamaatregelen blijven van toepassing

Gepubliceerd op woensdag 26 augustus 2020 17.55 u.
De bijkomende maatregelen die provinciegouverneur Cathy Berx eind juli invoerde, misten hun effect niet. De extra maatregelen eindigen op woensdag 26 augustus, waardoor we vanaf donderdag 27 augustus opnieuw volledig de federale regelgeving volgen.

De Nationale Veiligheidsraad wijzigde beperkt enkele coronamaatregelen op donderdag 20 augustus. Zo werd winkelen met twee personen vanaf maandag 24 augustus opnieuw toegelaten. De regels omtrent de ‘vaste bubbel van 5’ waarmee je nauw sociaal contact mag hebben, blijven behouden.

Vanaf 1 september worden de maxima voor activiteiten binnen of buiten respectievelijk opgetrokken tot 200 en 400, mits strenge voorwaarden en goedkeuring van het lokaal bestuur. Koffietafels na begrafenissen zijn mogelijk tot 50 personen, waarbij de horecarichtlijnen gelden. De scholen mogen starten met code ‘geel’, wat betekent dat alle leerlingen en scholieren een volledige lesweek op school worden verwacht.

De nationale cijfers evolueren de laatste dagen dankzij ieders inspanningen in gunstige richting. Het nationale reproductiecijfer ligt op dit moment lager dan 1. Met dit cijfer blijft het virus circuleren, maar verliest het wel aan kracht. Lokaal bestaan er evenwel grote verschillen.

Terugkeren naar een normaal leven zonder beperkingen wordt pas mogelijk wanneer op grote schaal een vaccin beschikbaar en toegediend is. Tot dat moment streeft de Nationale Veiligheidsraad naar stabiele regels die iedereen kan volhouden en alle bedrijfssectoren een perspectief biedt. De huidige regels blijven – als de evolutie van de epidemie het toelaat - alvast behouden tot eind september.

 • Winkel maximum met twee, zonder tijdsbeperking

Winkelen mag opnieuw met twee personen. De tijdsbeperking tot maximum 30 minuten valt weg. Wel rekent de Nationale Veiligheidsraad op ieders verantwoordelijkheid om lange wachtrijen aan de winkels te vermijden.

 • Nachtklok valt weg

De nachtklok tussen 1.30 en 5 uur ’s ochtends valt weg door het beëindigen van de extra provinciale maatregelen.

 • Horeca sluit om 1 uur

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 1 uur.

 • Maximum met 10 aan tafel in horeca

Er geldt een absoluut maximum van tien personen in totaal per tafel. Je bent verplicht tot registratie bij een bezoek. Deze gegevens worden vier weken bewaard.

 • Koffietafels na begrafenissen tot maximum 50 personen 

Na begrafenissen mogen er koffietafels georganiseerd worden tot maximum 50 personen. De koffietafel wordt coronaproof georganiseerd volgens de horecaregels.

 • Kom je terug van vakantie uit een oranje of rode zone? 

Wie terugkeert van een buitenlandse vakantie in een oranje of rode zone, draagt een grote verantwoordelijkheid. Als je op reis bent geweest in een rode zone, dan geldt verplicht 14 dagen thuisquarantaine en moet je een coronatest laten afnemen. Deze verplichtingen geldt ook wanneer je geen ziektesymptomen vertoont. Bij een terugkeer uit een oranje zone worden een test en quarantaine ten zeerste aangeraden, zeker als je ter plaatse contacten met een hoog risico had.

 • Sociale gezinsbubbel blijft beperkt tot maximum 5 vaste contacten

De vaste gezinsbubbel blijft beperkt tot je eigen huishouden en maximaal vijf vaste contacten, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel bewaar je best zoveel mogelijk afstand, maar is nauwer contact wel toegelaten. Let op: deze gezinsbubbel geldt voor je hele gezin, niet per gezinslid. Eens je de keuze hebt gemaakt, moet je deze respecteren. De personen in je bubbel mogen niet wisselen.

 • Samenscholing verboden vanaf 10 personen 

Samenscholingen zijn beperkt tot maximum 10 personen. Concreet betekent dit dat spontane bijeenkomsten zoals uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,… nooit met meer dan 10 personen kunnen doorgaan.

Je mag dus buiten de vaste bubbel kennissen, vrienden of familie ontmoeten, maar de onderlinge afstand moet op deze momenten altijd strikt gerespecteerd worden. Ook geldt hier de verplichting tot mondmaskerdracht volgens de provinciale regels. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep buiten de eigen contactbubbel blijft niet mogelijk. Ook het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren buiten je contactbubbel blijft gehandhaafd.

 • Volledige lesweek voor leerlingen en scholieren

De Nationale Veiligheidsraad bevestigt dat de scholen op 1 september starten volgens code ‘geel’. Dit betekent dat zowel de kleuters, leerlingen van de lagere school als scholieren van het secundair onderwijs een volledige lesweek op school worden verwacht. Wel gelden er op de school nog strikte maatregelen – waaronder mondmaskerdracht voor leerkrachten en scholieren - om de snelle verspreiding van het virus te beletten.

 • Mondmaskers: verplicht op specifieke locaties én op drukke plaatsen waar je de afstand niet kan garanderen

De federale overheid vraagt aan alle gemeentebesturen om te bepalen op welke drukke locaties en in welke winkelstraten een mondmasker moet gedragen worden. Deze mondmaskerplicht geldt vanaf 12 jaar. Voor Dessel is dit:
- Sas4-Toren (bezoekerscentrum en bij het beklimmen van de toren)
- administratief centrum "De Plaetse"
- Sociaal Huis "De Pastorij"
- Sportpark Brasel
- Scholeke Brasel
- Donderdagmarkt en rommelmarkt
- Overal waar het druk is en de afstand niet kan gegarandeerd worden

 • Sport- en cultuuractiviteiten (bijsturing Nationale Veiligheidsraad & provincie Antwerpen)

Sport- en cultuurevenementen of -activiteiten zijn mogelijk, maar alleen als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte protocollen. Zowel voor de cultuursector als voor de sportsector is er een gids ter beschikking met specifieke maatregelen: zitplannen, circulatieplannen, richtlijnen voor publiek,…. Op basis van deze gidsen maakt elke organisator op maat een draaiboek.

Clubs of verenigingen die in onze gemeente publieke activiteiten willen organiseren, vullen altijd de Covid-eventscan en de gemeentelijke evenementenkluis in. Er gelden naast de coronarichtlijnen nog bijkomende regels.

Lokaal bestuur Dessel kan altijd bijkomende voorwaarden en beperkingen opleggen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 200 personen voor evenementen binnen en 400 aanwezigen voor evenementen buiten. Let op: dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het lokaal bestuur.

Meer info: corona@dessel.be