UPDATE: Politiebesluit Blauwalgen in Desselse kanalen: recreatie- en captatieverbod van kracht

Gepubliceerd op maandag 7 september 2020 9.30 u.
Er werden blauwalgen vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel) en het kanaal naar Beverlo. Op 3 september werd de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen op het Netekanaal, dode arm ter hoogte van jachthaven VVW Nete, vastgesteld.

Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, dat het politiebesluit van 20 augustus 2020 vervangt. Het nieuwe besluit is bijgevolg van toepassing op:

  • het Kanaal Bocholt-Herentals (provinciegrens tot kmp 31.1 (net opwaarts sluis 4, Dessel));
  • het Kanaal naar Beverlo (van provinciegrens tot kmp 5 (ophaalbrug NV Nyrstar));
  • het Netekanaal, dode arm ter hoogte van jachthaven VVW Nete.

Het besluit is onmiddellijk van kracht, en dit tot tegenbericht.

Wat waterrecreatie betreft, werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid een risicoanalyse voor de verschillende recreatievormen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zwemmen, duiken, waterski en Jetski het meeste risico inhouden. Zwemmen, behoudens vergunning, is verboden in bevaarbare waterlopen. Waterski, jetski en aanverwante activiteiten (tubing, wakeboarden,…) kan enkel op door De Vlaamse Waterweg aangeduide zones (snelvaartzones). De Vlaamse Waterweg beschikt over de juridische mogelijkheid om deze zones te sluiten. Daarom dient er door de gouverneur geen verbod opgelegd te worden voor recreatie.