Toekenning concessie: uitbating tenniscomplex spinhal 2000 met bijhorende catetaria

Gepubliceerd op maandag 7 oktober 2019 9.47 u.
Het tenniscomplex Spinhal 2000 met bijhorende cafetaria, Pastorijstraat in Dessel, wordt opengesteld voor verhuring, onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 9 jaar (mits mogelijkheid tot verlenging).

De concessieovereenkomst start op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2028.

Wie aan deze inschrijving wil deelnemen, kan het lastenboek onderaan deze pagina downloaden.

De documenten die bij je kandidatuur gevoegd moeten worden, worden vermeld in het lastenboek.

De kandidatuurstellingen moeten het bestuur bereiken uiterlijk¬†4 november 2019 om 12u, op papier en per brief of via afgifte op het administratief centrum “ De Plaetse”.

Het voorstel moet in een dubbele omslag gesloten zijn.

De binnenste omslag vermeldt “concessie CAFETARIA TENNISCOMPLEX:SPINHAL2000”

De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Nele Geusens, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel.

Voor bijkomende inlichtingen of een plaatsbezoek kan contact opgenomen worden met Nele Geusens (nele.geusens@dessel.be / tel. 014 38 99 30).