Start van lokale contactopvolging - focus op clusterbesmetting

Gepubliceerd op dinsdag 4 augustus 2020 11.22 u.
In samenwerking met de huisartsen en de Vlaamse overheid is lokaal bestuur Dessel deze week gestart met de lokale contactopvolging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het scenario dat zorgraad “Eerstelijnszone Baldemore” heeft opgezet.

Preventief noteer je alvast je contacten van de afgelopen week, hou bij op welke locaties je aanwezig was en wees eerlijk wanneer je telefonisch gecontacteerd wordt. Alles verloopt strikt vertrouwelijk. Aan de antwoorden hangen geen sancties vast. Door eerlijk te antwoorden, help je bij het voorkomen van verdere besmettingen.

Voor Dessel is de werkwijze als volgt:

  • Test een inwoner positief op een COVID-19-test? Dan worden volgende gegevens aan onze noodplanningscoördinator bezorgd: initialen, gsm-nr. en geboortedatum van de patiënt. Ook de datum van staalname wordt meegegeven.

  • Er wordt een invulformulier klaargemaakt en doorgestuurd naar de afdeling Welzijn.

  • Deze vertrouwenspersonen nemen contact op met de inwoner om verdere informatie te geven, maar ook om gegevens te vragen om het invulformulier verder aan te vullen.

  • Vervolgens zal het ingevulde formulier terug bezorgd worden aan de noodplanningscoördinator.

  • Indien uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat de besmette persoon contact gehad heeft met sport-, jeugd- of cultuurverenigingen, dan wordt enerzijds het Agentschap Zorg en gezondheid hierover in kennis gesteld en anderzijds wordt ook de vereniging verwittigd met de melding dat één van de leden die recent aan een activiteit deelgenomen heeft, positief getest is. Verdere richtlijnen worden met de vereniging besproken.

Meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

of corona@dessel.be