Saneringswerken op N118 Retie-Geel lopen vertraging op

Gepubliceerd op donderdag 15 november 2018 9 u.
De saneringswerken op de N118 zullen nog duren tot einde maart 2019. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk, met behulp van verkeerslichten.

Stand van zaken op 31 oktober
Op 31 oktober zijn de grachten ter hoogte van het kruipunt N118 – Europalaan aan de kant
van Dessel succesvol gesaneerd en werd 6100 ton gesorteerd door het meettoestel van
NTES.

Volgende stappen
Aanvankelijk was er gepland dat de werkzaamheden eind oktober 2018 voltooid zouden zijn.
Echter is er door een diepere verontreiniging dan verwacht en de vooropstelling om grondig
en definitief te saneren, meer tijd nodig om de werken tot een succesvol einde te brengen.
Bijgevolg is een verlenging van de werkzaamheden noodzakelijk. Een volgende timing kan
vooropgesteld worden:

November ’18 tot en met december ‘18: In deze fase worden de grachten aan de kant “Retie” van de N118 gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de 2 richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de 2 richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase blijft de toegang tot de Europalaan vanuit de N118 afgesloten voor alle verkeer. De toegang tot de Europalaan blijft bereikbaar via tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, FBFC. Deze tijdelijke werfweg zal bereikbaar zijn via Zandbergen.

Januari ’19 tot en met maart ‘19: In deze fase worden de grachten aan de kant “Dessel” van de N118 verder gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de 2 richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de 2 richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase is de Europalaan vanuit de N118 opnieuw bereikbaar voor alle verkeer.

Contactpersoon FBFC International
Nathan Van Raemdonck
Tel. +32 (0) 14 33 12 40