Saneringswerken N118: stand van zaken

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018 8.48 u.
Op 21 december zijn de grachten ter hoogte van het kruispunt N118 – Europalaan aan de kant van Dessel en Retie succesvol gesaneerd en werd 8000 ton gesorteerd door het meettoestel van NTES. De afwerking van de gesaneerde grachten N118 (kant Dessel) en de Europalaan is voltooid.

De afwerking van de gesaneerde grachten N118 (kant Dessel) en de Europalaan is voltooid. Het kruispunt N118-Europalaan is terug opengesteld en kan de Europalaan via de N118 terug bereikt worden, zonder gebruik te moeten maken van de tijdelijk werfweg.

Volgende stappen
• WK2-3 jan ’19: verwijderen tijdelijke werfweg over terreinen Electrabel
• WK2-3 jan ’19: resterende wederopbouw van grachtenstelsel N118 kant Retie
• Januari ’19 – maart ’19: In deze fase worden de grachten aan de kant “Dessel” van de N118 verder gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de 2 richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de 2 richtingen doorgang hebben.

Contactpersoon FBFC International
Nathan Van Raemdonck
Tel. 014 33 12 11