Reglement ambulante handel Graspop

Wil je eten of drinken verkopen tijdens Graspop Metal Meeting 2019? Vraag dan een vergunning aan voor ambulante handel.

Inwoners, plaatselijke verenigingen en gevestigde handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart) kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een toelating van 20 juni tot en met 24 juni 2019 in volgende zone: de Boeretangsedreef, Hoefstraat, Kleine Boeretang, Kastelsedijk, Gravenstraat en Zandbergen.

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt om 20 uur een kort informatiemoment plaats rond de organisatie van ambulante handel tijdens GMM 2019 in de raadzaal (2de verdieping) van administratief centrum “De Plaetse”.

Vraag uw vergunning vóór 30 mei 2019 aan bij het gemeentebestuur (schriftelijk of per e-mail).

De aanvraag vermeldt minstens voor wat de standplaats betreft:

 • de naam en het doel van de vereniging/mogelijke samenwerking met plaatselijke vereniging voor uitbating van de standplaats;
 • de naam en de contactgegevens (adres en telefoonnummer) van de verantwoordelijke standhouder;
 • het telefoonnummer waarmee de standplaats gedurende het ganse festival telefonisch bereikbaar is;
 • de correcte locatie van de standplaats;
 • de dag(en) en uren waarop de ambulante activiteit wordt uitgevoerd;
 • de totale gewenste oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke ruimte;
 • de lopende meters toog, afzonderlijk aan te geven voor drank en voor drank/etenswaren;
 • de te verkopen waren (drank + etenswaren);
 • voor professionele verkopers (handelaars): gegevens van de onderneming en eventueel een kopie van de machtiging als werkgever;

Bij de aanvraag wordt tevens gevoegd:

 • schriftelijke en ondertekende toelating van de eigenaar van het terrein waar de standplaats zich bevindt;
 • bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • inplantingsplan van de standplaats met alle relevante gegevens (o.m. nodige afmetingen), inclusief de evacuatiewegen en locatie brandblustoestellenaanwezig;

Opgelet: Sinds 1 maart 2018 is het politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ van toepassing op het grondgebied van de gemeente. In dit reglement staan regels opgenomen die van toepassing zijn voor evenemententerreinen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen en het is dan ook van toepassing op de activiteiten van ambulante handel tijdens GMM 2019.

In de onderstaande politieverordening kunt u meer informatie terugvinden rond de voorwaarden verbonden aan het uitbaten van een tijdelijke standplaats ambulante handel.

 • Gemeentelijke politieverordening inzake ambulante handel n.a.v. Graspop Metal Meeting 2019.
 • Bijlage 1 bij de gemeentelijke politieverordening: politiereglement toegankelijke gebouwen.
 • Infofiche evenementen (uittreksel uit politiereglement toegankelijke gebouwen).

Bij vragen kan u contact opnemen met de dienst Lokale Economie (lokale.economie@dessel.be – tel. 014 38 99 27)

Ter info: wetgeving op ambulante handel:

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993.
 • Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006.