Affiches aanplakken, reglementering

Affiches voor de aankondiging van culturele, creatieve, sportieve of recreatieve activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente, kunnen geplakt worden op de aanplakzuil geplaatst aan de Kristoffelzaal (Heide) en aan jongerengemeenschap Scharnier (Meistraat).

Een duidelijk en doorzichtig reglement werd hiervoor opgesteld. Het politiereglement in verband met de aanplakzuilen kan u onderaan downloaden.