Zalen te huur: gemeentelijke infrastructuur

Regelmatig maken Desselse inwoners en organisaties/verenigingen gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor allerlei doeleinden. Er is een retributiereglement en huishoudelijk reglement opgemaakt voor volgende infrastructuur:

 • Administratief centrum "De Plaetse" (raadzaal, inkomhal)
 • Ontmoetingscentrum Tijl4
 • Refter gemeentelijke basisschool "De Kangoeroe"
 • Refter gemeentelijke basisschool "De Meikever"

Het retributiereglement en huishoudelijk reglement zijn onderaan te raadplegen.

Opgelet! Extra corona-maatregelen: 

Indien u een feest geeft met privaat karakter (familiebbq, lentefeest, babyborrel, …), dan zijn volgende voorwaarden van toepassing !

De website www.info-coronavirus.be vermeldt (beknopt) het volgende :

Je mag een feest geven in een feestzaal of bij je thuis met een professionele cateraar of traiteur. Dit mag met maximaal 50 personen (inclusief je eigen gezin).

Het maximum van 50 personen geldt voor juli 2020. In augustus mogen dit 100 personen zijn.

Maar er zijn ook wat voorwaarden verbonden aan deze feesten :

 • Het moet gaan over gezeten recepties, banketten, e.d. met privé-karakter, die verzorgd worden door een professionele catering/traiteur met naleving van de volgende modaliteiten :
  • De tafels worden zodanig geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels (en eigenlijk bedoelen ze hier tussen de mensen aan de tafels) gegarandeerd wordt. Hier mag enkel van afgeweken worden als er een plexiglazen wand met een minimale hoogte van 1,80 de tafels scheidt.
  • Een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan
  • Enkel zitplaatsen aan tafels zijn toegestaan
  • Het dragen van een mondmasker of gelaatscherm is verplicht voor het zaalpersoneel
  • Het dragen van een mondmasker of gelaatscherm is verplicht voor keukenpersoneel, tenzij hier een afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden
  • Er is geen bediening (o.a. aan de bar , maar ook niet aan de frituur of barbeque) toegestaan
  • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden
  • Ook het sluitingsuur van 1u is voor deze feesten van toepassing

Daarnaast wordt ook nog gesteld dat (en dit gaat volgens onze info de verantwoordelijkheid zijn van de professionele cateraar of traiteur) :

 • De klanten en werknemers geïnformeerd worden over de geldende preventiemaatregelen
 • De werknemers een gepaste opleiding gekregen hebben hierover
 • Middelen ter beschikking gesteld moeten zijn om in de noodzakelijke handhygiëne te voorzien (zowel voor personeel als klanten)
 • Gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • Een goede verluchting van de werkplaats gebeurt
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt (met het oog op eventuele contact tracing).

Voor deze feesten met privé-karakter is volgens de regelgeving geen toetsing noodzakelijk aan de veiligheidsmatrix (die voor publieke evenementen wel van toepassing is).

Einde bericht maatregelen corona. 

Ook EVA-vzw SID verhuurt zijn sportinfrastructuur.

Sporthal Brasel, Sportpark 2, Dessel
Verantwoordelijke: Guy van den Boer, tel. 014 38 99 33

Spinhallen, Pastorijstraat 51, Dessel
Verantwoordelijke: Guy van den Boer, tel. 014 38 99 33

Scholeke Brasel, Sportpark 2A, Dessel
Verantwoordelijke: Guy van den Boer, tel. 014 38 99 33

Sporthal GBS De Meikever, Sportpark 2A, Dessel
Verantwoordelijke: Guy van den Boer, tel. 014 38 99 33

Sporthal GBS De Kangoeroe, Sportpark 2A, Dessel
Verantwoordelijke: Guy van den Boer, tel. 014 38 99 33

Wil je de logboeken (reservaties) raadplegen? Klik dan hier voor meer informatie.