Naar inhoud

Praktisch

Aanvraag sociale woning

Het OCMW van Dessel verhuurt zelf geen sociale woningen. U kan echter wel bij ons terecht om een aanvraag in te dienen bij de sociale huisvestings-
maatschappijen.
Bij de sociale dienst liggen deze aanvraagformulieren ter uwer beschikking.
Indien u dit wenst, kan een maatschappelijk assistent u helpen deze formulieren in te vullen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW, 014-38 90 40.