Naar inhoud

Praktisch

Tijdelijke woning in crisissituaties voor een periode van maximum 3 maanden

Wanneer u omwille van een crisissituatie (bv. brand, echtscheiding, onbewoonbaarverklaring,...) plotseling zonder onderdak zit, kan u bij het OCMW een aanvraag indienen om tijdelijk gehuisvest te worden in de crisiswoning van het OCMW.
De huurprijs van de woning wordt berekend aan de hand van uw inkomen, voor de vaste kosten wordt er een forfaitair bedrag aangerekend.
De toekenning van bewoning is steeds geldig voor 3 maanden, zo hebt u de kans om op zoek te gaan naar een andere woonst.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst op het nummer 014-38 90 40.