Naar inhoud

Praktisch

Huurtoelage

Het OCMW helpt huurders met een beperkt inkomen.

De meesten onder ons dromen ervan om ooit een eigen huis te hebben. Helaas komt deze droom niet voor iedereen uit. Niet alleen jonge mensen moeten meestal een tijdje huren vooraleer ze iets kunnen kopen, mensen met een beperkt of onregelmatig inkomen zijn vaak genoodzaakt om hun hele leven lang een woning te huren. De laatste jaren zijn de huurprijzen enorm gestegen. Hierdoor is het voor huurders met een beperkt inkomen vaak moeilijk om de kosten voor het dagelijks levensonderhoud te betalen. Om mensen in een dergelijke situatie te helpen, heeft het OCMW sedert mei 2007 de beslissing genomen om huurders met een beperkt inkomen financieel te ondersteunen via een huurtoelage die maandelijks wordt uitbetaald.

Wie komt in aanmerking voor een huurtoelage?

Als je aan onderstaande voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor een huurtoelage:

 • je bent gedomicilieerd in Dessel en verblijft er ook effectief
 • het totale gezinsinkomen is lager dan 1,7 keer het leefloon overeenkomstig de categorie van de aanvrager
 • sedert 01/12/2012 zijn de volgende bedragen van toepassing:

        * samenwonende: 544,91 euro
        * alleenstaande: 817,36 euro
        * persoon met gezinslast: 1089,82 euro

 • u mag niet meer dan 6.200 euro spaargeld hebben en er wordt ook rekening gehouden met spaarreserves zoals 'pensioensparen, lange-termijnsparen,...die opgevraagd kunnen worden.

Bovendien moet je bereid zijn om:

 • je in te schrijven voor een sociale woning
 • het betalingsbewijs van de maandelijkse huur voor te leggen
 • toe te treden tot budgetbeheer wanneer dit gevraagd wordt
 • een job, een opleiding of een begeleiding te aanvaarden wanneer dit gevraagd wordt
 • actief op zoek te gaan naar werk, als je werkloos bent

Mensen die nog in het bezit zijn van een eigen woning komen in aanmerking voor een terugvorderbare tegemoetkoming in de huur of in de leningslasten op voorwaarde dat er een hypotheek mag genomen worden op de woning.

Wat is het bedrag van de huurtoelage?

Het bedrag van de huurtoelage wordt als volgt bepaald:
Huurprijs (geplafonneerd tot de maximale huurprijs) - 1/3de van het bedrag van het gezinsinkomen = bedrag huurtoelage.

De maximale huurprijzen die in aanmerking genomen worden voor het toekennen van een huurtoelage zijn afhankelijk van de gezinstoestand. 

 

Basisbedragen huur

 

alleenstaande/koppel

alleenstaande/koppel

alleenstaande/koppel

indexaanpassing

zonder kinderen

met 1 kind

met 2 of meer kinderen

01.09.2010

432,97

541,21

649,45

01.02.2012

450,46

563,07

675,69

 01.12.2012

484,50

574,33 

689,20

 

Welke documenten breng je mee indien je een aanvraag wil doen?

 • identiteitskaart
 • overzicht van je totale inkomen (ook kinderbijslag, onderhoudsgeld,...)
 • huurcontract en betaalbewijzen van de huur

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW, 014-38 90 40.