Naar inhoud

Praktisch

Kan ik starten met de werken?

Indien u een vergunning krijgt, mag u de werken aanvangen 35 dagen na de aanvang van de aanplakking van deze vergunning.

U dient het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen. U dient het gemeentebestuur eveneens op de hoogte te stellen van de voltooiing van de door U uitgevoerde werken.

Voor eventuele werken die U zelf zou uitvoeren of met de hulp van familieleden, moet u een BTW formulier binnen brengen bij het gemeentebestuur uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de werken.

Indien de werken onderhevig zijn aan de energieprestatieregelgeving vergeet dan niet de nodige stappen te zetten om met deze wetgeving in orde te zijn.

Is een droogzuiging noodzakelijk voor het uitvoeren van de werken? Neem dan contact op met de milieudienst van de gemeente Dessel.

Voor het bepalen van de voorste bouwlijn dient u zich eveneens te wenden tot het gemeentebestuur.

Verder dient U de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan straatkolken, wegenis, voet- of fietspad en de beplanting langs het voetpad en hiervoor aan het gemeentebestuur een borgsom te betalen.

Let op: op het terrein moet steeds een afschrift van de vergunning en van de goedgekeurde bouwplannen aanwezig zijn. Gedurende de werken moet je op je bouwperceel aanplakken dat de stedenbouwkundige vergunning is afgegeven. Dit formulier wordt door het gemeentebestuur geplaatst.