Naar inhoud

Praktisch

Kan ik in beroep gaan tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing?

Wordt je aanvraag geweigerd of ben je het niet eens met de vergunningsvoorwaarden, dan kan je ook in beroep gaan bij de Deputatie. Een beroep tegen een beslissing van het schepencollege kan ingesteld worden bij de Deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Indien u zelf de aanvrager van de vergunning bent, moet het beroep binnen de dertig dagen na deze waarop de vergunning of de weigering hebt ontvangen, ingesteld worden.

Adviserende instanties kunnen eveneens binnen deze periode beroep aantekenen.

Voor derden begint de termijn van 30 dagen te lopen op het moment van de aanplakking van de vergunning/weigering.