Naar inhoud

Praktisch

Waaruit bestaat mijn aanvraagdossier?

Elk aanvraagdossier bestaat uit een aantal ingevulde formulieren, plannen en foto’s. Er bestaan verschillende soorten dossiersamenstellingen afhankelijk van de werken die je wil uitvoeren. Er bestaan vier categorieën van bouwwerken:
  • Eenvoudige dossiersamenstelling, zoals het bouwen van bepaalde veranda’s, tuinhuisjes of garages.
  • Technische werken, zoals wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein.
  • Terreinaanlegwerken, zoals het rooien van bomen of het ophogen van je perceel.
  • Uitgebreide dossiersamenstelling, zoals het bouwen van een woning.

De nodige aanvraagformulieren vindt u terug op www.ruimtelijkeordening.be of kan u verkrijgen bij de dienst ruimtelijke ordening.

We behandelen je vergunningsaanvraag pas als je dossier de nodige documenten bevat.

Nog enkele tips voor als u zelf uw dossier mag samenstellen:
  • Alles in 4-voud opmaken en binnenbrengen.
  • Zorg dat uw plannen duidelijk zijn.
  • Zorg dat ze de juiste afmetingen vermelden.
  • Elk plan moet door de aanvrager van een handtekening voorzien worden.