Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat de militiewetten voldaan zijn. Het wordt uitgereikt door het Ministerie van Defensie. Sinds 1 januari 2006 is het militiegetuigschrift niet meer vereist voor betrekkingen bij de Staat, de provincie en de gemeente. Soms kan een militiegetuigschrift nodig zijn voor de pensioenaanvraag.

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen?

Indien een militiegetuigschrift gevraagd wordt voor het pensioen, kan een schriftelijke aanvraag gericht worden tot:

Ministerie van Defensie
Sectie Notariaat Centrale dienst van het stamboek (HRG – A/N)
Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel. 02 264 63 47