Europees (Belgisch) rijbewijs

Wilt u met een bromfiets, motor, auto, autobus, vrachtwagen of landbouwvoertuig op de openbare weg rijden? Dan heeft u daarvoor een rijbewijs nodig.

Bromfiets: Categorie AM
Motor: Categorie A
Auto: Categorie B
Vrachtwagen: Categorie C
Bus: Categorie D
Landbouwvoertuig: Categorie D
Aanhangwagen: Categorie E

Heeft u een papieren Belgisch rijbewijs? Dit blijft geldig zolang u nog goed op de foto gelijkt en zowel het rijbewijs als de foto onbeschadigd zijn. Als het rijbewijs beschadigd/onleesbaar is of u gelijkt niet meer op de foto dan moet u een nieuw rijbewijs aanvragen op de dienst burgerzaken. U krijgt dan een rijbewijs in bankkaartmodel.

Wilt u uw rijbewijs hernieuwen? U mag het rijbewijs in bankkaartmodel op elk moment komen aanvragen als u dit wenst, ook als uw papieren rijbewijs nog geldig en leesbaar is. In dat geval brengt u enkel uw eID en uw oud rijbewijs mee, en een recente pasfoto.

Let wel: het rijbewijs in bankkaartmodel is 10 jaar geldig.

 

Voorwaarden

Voor de precieze voorwaarden waaraan u moet voldoen voor elke categorie kan u terecht op de website van de FOD mobiliteit http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum (niet nodig in geval van hernieuwing van uw rijbewijs)
  • Eventueel voorlopig rijbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen, als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is