Kadaster en kadastrale plannen

Bij de dienst ruimtelijke ordening kan u terecht voor de volgende inlichtingen:

  1. kadastraal inkomen van een pand
  2. jaar van het beëindigen van de bouwwerken
  3. jaar van de inschrijving
  4. oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
  5. inzage kadastrale plannen

Voor alle andere informatie in verband met het kadaster en voor een officieel uittreksel uit de kadastrale plannen en legger moet u contact opnemen met de dienst van het kadaster in Antwerpen (www.financien.belgium.be). Je kan deze gegevens tegen betaling krijgen.

Hoe aanvragen?

Op de bouwdienst kan u de kadasterplannen inzien. 

Opgelet: voor een officieel uittreksel van kadastrale plannen of kadastrale legger moet u bij de dienst kadaster in Antwerpen zijn. Hier kan u tegen betaling een uittreksel krijgen. 

Kostprijs

Kadasterplannen inkijken op de gemeentelijke bouwdienst is gratis.

Afhandeling

Kadaster Antwerpen
Italiëlei 4 – bus 10
2000 Antwerpen
tel. 03 203 24 80
fax 03 203 24 78
e-mail dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be