Gemeentelijk logo/wapenschild - huisstijl

Sinds 1 januari 2008 heeft het gemeentebestuur een nieuwe huisstijl. Eind 2007 werd er een wedstrijd uitgeschreven en werd dit logo gekozen als nieuwe logo van de gemeente Dessel.

Herkenbaarheid
We streven ernaar dit logo zoveel mogelijk te benutten in onze communicatie naar buiten toe om een herkenbaarheid te creëren naar de Desselse bevolking.

Waarom dit logo?
De kleuren in dit logo vertegenwoordigen alle troeven van onze gemeente.
Blauw staat voor het water, het unieke kanalenkruispunt.
Groen staat voor de mooie natuur die Dessel rijk is.
Wit staat voor het witzand dat in Dessel ontgonnen wordt.
Geel is de kleur van het wapenschild, een kleur die zeker behouden moest worden.

De baseline "Natuurlijk veelzijdig"
De baseline "natuurlijk veelzijdig", die de gemeente reeds lange tijd gebruikt, werd behouden in dit logo. “Natuurlijk” verwijst naar o.a. de 300ha bos die de gemeente rijk is, maar ook naar de waterplassen die ontstaan zijn door de witzandontginning, het deel van de kempense duinengordel, de verschillende natuurgebieden, enz. “Veelzijdig” verwijst naar economische activiteiten zoals landbouw, witzandontginning, wegenbouw, maar ook de nucleaire sector. Men kan dit ook zien als een verwijzing naar de verschillende recreatiemogelijkheden, de sportieve en andere prestaties van de Desselaars.

Het wapenschild
Met dit nieuwe logo verdwijnt het wapenschild niet. Het wapenschild zal nog steeds aangewend worden bij officiële gelegenheden zoals een huwelijk, overlijden, ed. Ook de agenda's, verslagen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zullen gepubliceerd worden met het wapenschild.

Gebruik door derden
Het gemeentelijk logo/wapenschild mag enkel gebruikt worden door het gemeentebestuur, adviesraden of instanties verbonden met het gemeentebestuur. Verenigingen die materiële ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur, mogen dit logo wel gebruiken na overleg met de informatiedienst.

Het reglement kan onderaan nagelezen worden.