Klussendienst

Heeft u hulp nodig bij klusjes in huis en tuin?

Bent u zorg- en hulpbehoevend?

Woont u in Balen, Mol, Dessel of Retie?

 

Dan kan u een beroep doen op de Klussendienst van de Biehal Sociaal Tewerkstellingscentrum.

De Klussendienst is een initiatief van vzw de Biehal STC, een sociale werkplaats die reeds 15 jaar actief is en die ook andere tewerkstellingsactiviteiten zoals kringwinkels, groendienst e.a. heeft uitgezet in de Antwerpse Zuiderkempen. Deze organisatie heeft in samenwerking met de OCMW's van deze gemeenten deze klussendienst opgestart.

Wat doet een klussendienst?

Het algemene principe is dat een klussendienst een aantal taken, beperkt in omvang en tijd, in en rondom de woning uitvoert zoals:

 • kleine herstellingswerken (lekkende kraan, plaatsen klein muurtje);
 • kleine onderhoudswerken (tegelen stuk muur, monteren meubels);
 • schilder- en behangwerken in een gedeelte van uw woning;
 • kleine buitenwerken (plaatsen kippenren of klein afdak);
 • beperkt tuinonderhoud (spitten, gras maaien, snoeien, wieden);
 • kuisen van de kachel;
 • opruimen van kelder en zolder;
 • verhuizingen.

Wie zorgt voor het materiaal?

De klussendienst heeft voor alle gewone klussen het nodige gereedschap bij. Indien er voor grotere klussen machines nodig zijn (bosmaaier, elektrische zaag, stoommachine,...) wordt er een dagvergoeding aangerekend.

Hoe doet u een aanvraag?

Als u een beroep wil doen op de klussendienst, doe dan een aanvraag via het OCMW van uw gemeente. Zij beoordelen de noodzaak ervan en maken deze opdracht over aan de klussendienst.

Welke bijdrage betaalt u?

Er zijn 3 verschillende tarieven:

 • 9 euro per uur voor zorg- en hulpbehoevenden met beperkte financiële middelen;
 • 16,50 euro per uur voor zorg- en hulpbehoevenden en 55-plussers;
 • 22,50 euro per uur of volgens offerte voor alle andere gebruikers.

Alle nodige materialen worden aangerekend aan marktprijs.

Verplaatsingskosten van 6,50 euro per klus, per gewerkte dag.

Andere bijkomende verplaatsingen worden verrekend aan 0,80 euro per kilometer.

Er wordt 6 % BTW aangerekend.

De activiteiten van de klussendienst kaderen volledig in de basisprincipes van de lokale diensteneconomie, nl. de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod dat inspeelt op maatschappelijke noden en trends zoals vergrijzing, milieubeleid,...