Belastingreglement op de aanvragen tot of melding van het exploiteren/veranderen van hinderlijke inrichtingen

De belasting wordt geheven op elke aanvraag tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen. Deze aanvraag is een milieuvergunningsaanvraag (VLAREM).

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag tot het exploiteren of veranderen ervan.

Kostprijs

- 372 euro voor aanvragen inzake een inrichting van 1ste klasse.
- 250 euro voor aanvragen inzake een inrichting van 2de klasse.
- 75 euro voor aanvragen inzake een inrichting van 3de klasse, met uitzondering van hinderlijke inrichtingen die betrekking hebben op een woongelegenheid of het bouwen ervan.