Prijsvraag groepsaankoop dakisolatie en groendaken

Gepubliceerd op vrijdag 22 maart 2019 11.14 u.
In het voorjaar van 2019 lanceert IOK, samen met 28 gemeentebesturen, een groepsaankoop dakisolatie en groendaken.

Voor drie clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd:

 • Cluster Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar
 • Cluster Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie
 • Cluster Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Lille, Olen, Nijlen, Vorselaar en Westerlo

Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte indienen tot en met dinsdag 23 april 2019. De invulformulieren zijn terug te vinden op de website van IOK (iok.be).

Werkwijze groepsaankoop dakisolatie en groendaken

Doel groepsaankoop

 • In de eerste plaats is het doel van de actie om mensen aan te zetten om dakisolatie en groendaken te plaatsen.
 • Ervaring van de vorige groepsaankopen leert dat de koppeling van deze actie aan informatieverstrekking bijzonder effectief is. Precies op het moment van aankoop is er vraag naar deskundige info. IOK speelt hierop in door de actie te koppelen aan infoavonden. Op die manier wordt een veelvoud aan burgers bereikt. Via de groepsaankoop kan ook specifieke deskundigheid ingebracht worden voor technisch complexe materies, waardoor een voor de burger vaak belemmerende drempel wordt weggenomen om tot investering over te gaan.
 • Een verstoring van de markt moet alleszins vermeden worden en wordt geenszins beoogd met deze actie. Uit ervaring blijkt dat eerder sprake kan zijn van een multiplicatoreffect: de actie kan zorgen voor een extra impuls in de markt

Oproep offertes

 • Gelijktijdig voor 3 clusters (oproep 18/03/’19, offertes indienen t.e.m. 23/04/’19)
 • Inschrijvingsformulier (excel-file) voor insturen offerte is te vinden op de website van IOK (iok.be)
 • Alle firma’s mogen offertes insturen via dit inschrijvingsformulier met opgave van standaardprijzen, dit kan per post (IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel), per fax (014 58 97 22) of per mail (duurzaamheidsteam@iok.be)
 • Firma kiest zelf voor welke clusters ze inschrijven, men mag verschillende offertes insturen voor verschillende clusters, maar men mag ook dezelfde offerte nemen voor meerdere clusters. Per cluster wordt één offerte ingediend per inschrijver. Het is niet verplicht alle opties aan te bieden. De firma kiest zelf voor welke producten ze inschrijven.
 • Verzameling offertes door IOK

Selectie firma’s

 • Door stuurgroep van geïnteresseerde klanten (deelnemers geven dit aan bij inschrijving)
 • 1 stuurgroep per cluster
 • De keuze van meest interessante offerte(s) wordt gemaakt door de stuurgroep, IOK of de gemeenten hebben hierbij geen inspraak. Bij deze keuze houdt de stuurgroep rekening met de intrinsieke elementen van de offertes zoals bv. prijs, kwaliteit, uitvoeringsvoorwaarden …
 • IOK treedt op als secretaris

Uitvoeringen werken

 • Alle inschrijvers ontvangen een overzicht van gekozen firma’s met prijzen en voorwaarden (dit verschijnt ook op website IOK)
 • Geïnteresseerde inwoners dienen zelf één of meerdere van de gekozen firma’s te contacteren.
 • De firma maakt gratis een offerte op maat op bij de klant thuis op basis van standaardtarieven die vastgelegd zijn via groepsaankoop. (Enkel in situaties die niet onder de standaardtarieven vallen, kan er afgeweken worden van de standaardtarieven uit de groepsaankoop!)
 • De opgegeven prijzen worden gehanteerd voor offertes opgemaakt tot en met 30/06/2020 ikv deze groepsaankoop. Alle extra niet-vermelde kosten (vb. verplaatsingsonkosten, werkuren, …) bij een standaarduitvoering van de opdracht zijn inbegrepen in de geboden prijzen.
 • Contract wordt afgesloten tussen klant en firma zonder tussenkomst van IOK.
 • Voorwaarden groepsaankoop worden bewaakt door IOK.