Plaatsing nieuwe Brug 2 tijdens weekend 23 en 24 maart

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 10.36 u.
Nog tot eind mei 2019 is de Postelsebaan – verbindingsweg tussen Retie en Postel – volledig onderbroken ter hoogte van Brug 2. De bestaande ophaalbrug werd afgebroken en de nieuwe wordt geplaatst tijdens het weekend van 23 en 24 maart. Er geldt een omleiding voor alle verkeer, inclusief fietsers.

De nieuwe brug verhoogt de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Voor auto- en vrachtverkeer zal ook op de nieuwe brug beurtelings verkeer gelden. Voor de zwakke weggebruikers komt er op de brug een vrije fietsstrook van drie meter. Fietsers en voetgangers hebben in de toekomst op elk moment in beide richtingen vrije doorgang.

Kruispunt N123/Postelsebaan met jaagpad tussen Dessel en Arendonk volledig afgesloten t.e.m. dinsdag 26 maart
De nieuwe brug wordt geplaatst tijdens het weekend van 23 en 24 maart. Aansluitend wordt het wegdek van de N123 aan de zijde van Postel gedeeltelijk opgebroken om de aansluiting met de nieuwe brug te kunnen maken. Deze zone loopt vanaf de brug tot voorbij de Zwarte Neet (die aan de noordzijde evenwijdig naast het kanaal loopt ). De brug blijft openstaan tot het beëindigen van de werken.

Om de veiligheid te garanderen zal hiervoor het kruispunt van de N123/Postelsebaan met het jaagpad tussen Dessel en Arendonk vanaf zaterdag 23 maart om 06.00 u. tot en met dinsdag 26 maart om 20.00 u. volledig afgesloten worden. De toegang is volledig afgesloten, zelfs als men de eerdere signalisatie heeft genegeerd en toch op de werflocatie aankomt.

Omleidingen voor fietsers
Zowel vanuit Arendonk als vanuit Dessel zullen fietsers merken dat het jaagpad van en naar Arendonk ter hoogte van Brug 2 volledig afgesloten is en er dus geen doorgang mogelijk is (enkel via een grote omrijroute via Postel).

Voor de periode van 23/03/2019 t.e.m. 26/03/2019 worden volgende omleidingen voor fietsers voorzien:
• Fietsers die via het jaagpad van en naar Dessel willen rijden, kunnen dit doen via de Postelsebaan – lokale weg Brug 1 (naar appelboer Hermans-Sanen) – toeristisch fietspad Postels Vaartje – jaagpad.
• Fietsers die via het jaagpad van en naar Arendonk willen rijden, kunnen dit enkel doen via de grote omleiding Postelsebaan – Postel – via zandweg achter abdij Postel naar jaagpad richting Arendonk.

Tegen woensdagochtend 27 maart voorziet de aannemer een tijdelijke doorgang met
steenslag (afgesloten van de werfzone met nadarhekken), zodat de verbinding Postelsebaan
– jaagpad richting Arendonk terug open is.

Hierdoor zullen fietsers vanaf woensdagochtend via de as ‘jaagpad richting Dessel – Postels
Vaartje – Brug 1 – Postelsebaan – jaagpad richting Arendonk’ doorgang hebben.

In de volgende fase van de werken is het mogelijk dat het kruispunt nog eens volledig wordt
afgesloten (bijv. door asfalteringswerken). Dit wordt dan aangekondigd via de website
(www.retie.be/brug2) en sociale media van de gemeente Retie.

Omleidingen voor gemotoriseerd verkeer
Voor het wegverkeer gelden twee omleidingen.
• Gewone weggebruikers minder dan 3,5 ton rijden om via Witgoor. De omleiding
verloopt via de volgende straten: Zanddijkdreef - Zanddijk - Eersels - Meistraat - Diel
- Postel (N136).
• Het zwaar vervoer (+3,5 ton) rijdt via N18 – Kolkstraat – Zandvliet – Meistraat – Diel
– Postel (N136).