Oproep ‘Vier mee 750 jaar Dessel’ – Lokaal Fonds steunt 11 projecten

Gepubliceerd op dinsdag 14 juli 2020 9.02 u.
De tweede projectoproep in Dessel, die begin 2020 gelanceerd werd, leverde 20 aanvragen op, allemaal projecten die te maken hebben met de viering van 750 jaar Dessel in 2021. Het Lokaal Fonds zal 11 van die projecten ondersteunen.

Het Lokaal Fonds werd opgericht in 2016 en ondersteunt lokale meerwaardeprojecten binnen Dessel en Mol. Het Lokaal Fonds is één van de voorwaarden voor het bergingsproject voor laag- en middelactief radioactief afval dat momenteel voorbereid wordt. 

Het Lokaal Fonds ondersteunt lokale meerwaardeprojecten binnen Dessel en Mol. De financiering van het Lokaal Fonds is gekoppeld aan het verkrijgen van de nucleaire vergunning voor de bergingsinstallatie voor laag- en middelactief radioactief afval die momenteel voorbereid wordt.

Op 6 januari 2020 heeft het compartiment Dessel haar tweede projectoproep gelanceerd, met als centrale slagzin "Vier mee 750 jaar Dessel". Tot 28 februari 2020 konden individuen, verenigingen, adviesraden… uit Dessel een aanvraag indienen. 20 projectaanvragen werden ingediend. Het compartiment Dessel selecteerde 11 projecten. “De Raad van Bestuur keurde de afgelopen week deze 11 projecten goed”, vertellen Stijn Vanherck en Eric De Ridder, onlangs verkozen tot kersvers voorzitter en ondervoorzitter van het Lokaal Fonds.


De geselecteerde projecten krijgen maximum 70% van de bewezen kosten als ondersteuning, met een bovengrens van 5.000 euro per project. Dit alles hangt natuurlijk samen met de projectaanvraag die werd ingediend. “Alle projecten werden door een beoordelingscommissie getoetst aan criteria die vooraf werden vastgelegd voor deze projectoproep. Projecten die niet geselecteerd werden, voldeden onvoldoende aan deze criteria”, vertelt Ellen Broeckx, voorzitter het Uitvoerend Comité Dessel.

“Het Lokaal Fonds wil met haar ondersteuning een hefboom bieden om projecten naar een hoger niveau te kunnen brengen”, vertelt Stijn Vanherck, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Zo dragen we met het Lokaal Fonds ook een steentje bij aan het bijzondere feestjaar voor de gemeente Dessel in 2021, ” vult voorzitter Stijn Vanherck verder aan.

Het Lokaal Fonds zal de volgende projecten steunen in deze oproep ‘Vier mee 750 jaar Dessel’:
- De startviering van het feestjaar in Sint-Niklaaskerk, waar de parochie 750 jaar geleden ontstaan is, een project met muziek en bloemen van Vocarde, PerNoot en La Muze en Ferm Dessel
- Een jeugdroman ‘Het Libellenmeisje’, een verhaal dat zich afspeelt tegen de historische achtergrond van Dessel
- Winterbar Melda, een nostalgische bar in het centrum van het dorp, waarbij de uitbating gebeurt in samenwerking met verschillende Desselse verenigingen
- ‘Wettewa’, een totaalspektakel met muziek, dans, zang, theater… waarin 750 Dessel geëvoceerd wordt
- De wettewa-cadeaubox, een blijvende herinnering aan het wettewa-massaspektakel in Dessel, met kijk-, hoor- en doe-activiteiten
- ‘Feest van het Licht’, een wandel- en fietstocht door Dessel, waarbij alle Desselaars gevraagd wordt hun huis met kaarsjes te verlichten, een project van Ferm Dessel
- ‘Dadisdessel’: een cabaratesk theaterprogramma over Dessel
- Een tentoonstelling rond 750 jaar ondernemen in Dessel, met een netwerkevent en een
ondernemersbal, een project van de Raad voor lokale economie
- ‘750 jaar Dessel in 1.000 foto’s’, een nieuw boek over de geschiedenis van Dessel, samengesteld door de Heemkundige Kring De Griffioen
- ‘Van trekzak tot accordeon’, een tentoonstelling door accordeonorkest Desselina
- Tentoonstelling over de geschiedenis van het gehucht Dessel-Heide, een project van vzw Heicomitee


“Met alle organisaties van goedgekeurde projecten zal het Lokaal Fonds een overeenkomst sluiten voor de toegezegde ondersteuning”, laten voorzitter Stijn Vanherck en ondervoorzitter Eric De Ridder nog graag weten. Op de website zal over deze projecten later meer te vinden zijn. Op www.lokaalfonds.be/projecten kan u terugvinden welke projecten al steun ontvingen van het Lokaal Fonds in Dessel als in Mol van de vorige projectoproep.


Eind 2020 komt er waarschijnlijk een nieuwe projectoproep in Dessel, alsook in Mol.