Opgelet voor eikenprocessierupsen op Pagadderpad en speeltuin Sas4-Toren

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019 17.04 u.
Het Pagadderpad en de speeltuin aan de Sas4-Toren zijn getroffen door processierupsen. Het gemeentebestuur van Dessel verwijderde reeds verschillende nesten, maar doordat niet alle nesten zichtbaar zijn of bereikbaar en de brandharen zich verplaatsen door de wind, is overlast niet uit te sluiten.

Agentschap voor Zorg en Gezondheid deelt het volgende mee:
“De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen de huid irriteren.
Wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, kun je ook last krijgen van irritatie van
ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. De
klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf."

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met
de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met
water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te
verwijderen. Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was
daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog
mogelijke temperatuur).

Lichte symptomen: geen behandeling nodig
Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti jeuk middelen)
Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op
www.eikenprocessierups.be