Openbaar onderzoek voor oppervlakteberging in Dessel

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019 8.43 u.
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, bereidt in Dessel de realisatie voor van een oppervlakteberging voor laag- en middelactief kortlevend afval – kortweg categorie A-afval. Om de bergingsinstallatie te mogen bouwen en exploiteren heeft.

NIRAS twee vergunningen nodig: een Vlaamse omgevingsvergunning en een federale oprichtings- en exploitatievergunning. In het kader van beide procedures loopt een openbaar onderzoek van 22 november tot 21 december.

Infomarkt met infomoment op woensdag 4 december

In administratief centrum “De Plaetse” vind je van 22 november tot 13 december 2019 een infomarkt met meer informatie over het project. Op woensdag 4 december 2019 organiseert gemeente Dessel in samenwerking met NIRAS om 19 uur een informatieavond in de raadzaal. GeĂ¯nteresseerden kunnen de beide vergunningsdossiers ook raadplegen bij de afdeling grondgebiedzaken.

Waarom een bergingsinstallatie?

Op de oppervlaktebergingssite zal al het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land geborgen worden. Dat type afval ontstaat onder andere in kerncentrales, in ziekenhuizen, in onderzoeksinstellingen en bij de ontmanteling van buiten dienst gestelde nucleaire installaties. Het radioactieve afval ligt momenteel veilig opgeslagen in opslaggebouwen bij Belgoprocess in Dessel. Die kunnen nog tientallen jaren mee, maar bieden geen oplossing op lange termijn. De gebouwen moeten immers voortdurend gecontroleerd en onderhouden worden. Om de volgende generaties zo weinig mogelijk te belasten, is een definitieve berging van het afval noodzakelijk.

Hoe wordt het afval geborgen?

In de oppervlaktebergingsinstallatie zonderen opeenvolgende barrières het afval af van mens en milieu en sluiten ze de radionucliden in:

  • In de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM) wordt het radioactieve afval (in vaten of in bulk) in een betonnen kist of ‘caisson’ geplaatst en vastgezet met mortel. Zo ontstaat een robuuste monoliet.
  • De monolieten worden na controle met een trolley naar de ‘bergingsmodules’ vervoerd. Dat zijn grote betonnen bunkers met wanden van 70 centimeter dik. Tijdens de bergingsoperatie beschermt een stalen dak de bergingsmodules tegen weer en wind.
  • Een afdekking uit verschillende lagen zal het dak op termijn vervangen. De afdekking zorgt ervoor dat de installatie voor vele honderden jaren beschermd is tegen alle invloeden van buitenaf.
  • De bergingsinstallatie wordt tijdens en na het vullen nog een lange tijd gecontroleerd en gemonitord om de veiligheid te garanderen.

Meerwaarden voor de regio

Het bergingsproject kwam tot stand via een intensieve samenwerking met de lokale bevolking, vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). De partnerschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen NIRAS en beide gemeenten. Zij kregen niet alleen inspraak in het technische ontwerp van de bergingsinstallatie, maar stelden ook maatschappelijke voorwaarden om de installatie op hun grondgebied te aanvaarden.