Openbaar onderzoek OMV/2019/00048/OMP: een reliëfwijziging van een huiskavel voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer