Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting wordt geheven door het Vlaamse Gewest. Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente.

Voor wie?

Belasting wordt betaald door iedereen die eigenaar is van een onroerend goed, zoals een huis, een grond, ...

Kostprijs

De gemeentelijke opcentiemen voor de gemeente zijn vastgesteld op 567.

De berekening van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest wordt gewijzigd vanaf aanslagjaar 2018. Door de aanpassing van het tarief naar 567 opcentiemen zal de belasting niet verhoogd worden t.o.v. 2017.