Gemeente Dessel werft personeel aan

Gepubliceerd op maandag 7 augustus 2017 8.58 u.
Het gemeentebestuur van Dessel gaat over tot de aanwerving met wervingsreserve van een technisch personeelslid klinkerploeg (niv E1-E3) en een medewerker ruimtelijke ordening (niv. C1-C3).

Heb je interesse in één van deze vacatures? 
Je kandidaatstelling kan je indienen door het inschrijvingsformulier samen met je sollicitatiebrief en de vereiste documenten uiterlijk op 29 augustus 2017 per post, per mail (personeel@dessel.be) of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Hannekestraat 1, 2480 Dessel. Alle informatie, inschrijvingsformulieren, enz. over de vacatures vind je terug via www.dessel.be/vacatures.

Meer info over de vacatures:
personeelsdienst
Tel. 014 38 99 34
e-mail: personeel@dessel.be
www.dessel.be/vacatures