Verbod roken of open vuur maken in bossen, heides en natuurgebieden opgeheven

Gepubliceerd op donderdag 6 juli 2017 8.05 u.
Burgemeester Kris Van Dijck vaardigde op 20 juni 2017 bij burgemeesterbesluit een verbod uit om te roken en vuur te maken in Desselse bossen, natuur- en heidegebieden. Dit verbod werd op 5 juli 2017 opgeheven.

Bezoekers van bossen, heide en natuurgebieden en eigenaren van terreinen die met brandbare gewassen begroeid zijn, willen we nadrukkelijk wijzen op de dreigende gevaren. Let erop dat je geen brandende of smeulende voorwerpen laat vallen, wegwerpt of laat liggen.

Neem, bij vaststelling van een mogelijke vuurhaard, zo snel mogelijk contact op met de brandweer via het algemeen noodnummer 112.

Meer info:
rampenambtenaar Joeri Gijs
Tel. 014 38 99 27
E-mail: joeri.gijs@dessel.be