Nieuwe gemeente- en OCMW-raad geïnstalleerd

Gepubliceerd op donderdag 3 januari 2019 8.55 u.
Op woensdag 2 januari 2019 vond in de gemeente Dessel de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad in de nieuwe samenstelling.

Tijdens de installatievergadering werden de 21 raadsleden gevraagd de eed af te leggen. Acht nieuwkomers en dertien anciens passeerden de revue en zweerden trouw hun mandaat te zullen uitvoeren.

Drie fracties
Deze 21 raadsleden zijn verdeeld over drie fracties, N-VA vormt als grootste fractie (11 verkozenen) de meerderheid. D&W (7 verkozenen) en CD&V (3 verkozenen) zitten in de oppositiebanken. Michel Meeus (CD&V) werd aangesteld als voorzitter voor zowel gemeente- als OCMW-raad. 

Het college van burgemeester en schepenen
Ook het nieuwe college van burgemeester en schepenen werd verkozen. 

Burgemeester Kris Van Dijck is bevoegd voor Burgerzaken, Personeel, Politie, Financiën, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkelingssamenwerking.

Eerste schepen Herman Minnen is bevoegd voor Openbare Werken, Patrimonium, Mobiliteit, Sport en Gezondheid.

Nieuwkomer Barbara Rommens is schepen voor Onderwijs, Kinderopvang, Cultuur, Communicatie, Informatica en Jeugd.

Schepen Willy Broeckx is schepen voor Milieu, Nucleaire Zaken, Lokale Economie, Landbouw, Dierenwelzijn en Toerisme.

Nieuwkomer Anita Vandendungen maakt deel uit van het schepencollege als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is bevoegd voor OCMW, Sociale Zaken, Senioren en Mindervaliden.

Vertegenwoordiging is de politieraad
Tot slot werden tijdens de installatievergadering ook de Desselse vertegenwoordigers in de politieraad verkozen. Hier zullen Pascale Segers, Viviane Willems en Dirk Melis de gemeente Dessel de komende zes jaar vertegenwoordigen.

OCMW-raad
Na de installatievergadering werd ook een eerste OCMW-raad samengeroepen. Anita Vandendungen werd verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarnaast werden ook de zes leden voor dit bijzonder comité aangesteld.

Op deze manier zijn alle Desselse politieke organen samengesteld voor de nieuwe bestuursperiode van 2019 tot en met 2024.