Nieuw politiebesluit captatieverbod in stroomgebieden van kracht in de provincie Antwerpen

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 8.30 u.
Omwille van de aankomende droogte en het kritisch lage waterpeil in de waterlopen in verschillende stroomgebieden in de provincie Antwerpen, is het vanaf 19 juli 2019 verboden water te capteren.

Dit nieuwe captatieverbod komt er na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop. 

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019. 

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.