Mol en Dessel vragen Vito om publieke infovergadering

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 9.59 u.
De gemeentebesturen van Mol en Dessel vragen Vito per brief om zo snel mogelijk een publieke informatievergadering te organiseren over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en het toekomstige aardbevingsrisico van de geothermiecentrale. We hopen dat Vito positief op ons verzoek reageert.

Tijdens deze publieke vergadering verwachten we dat wetenschappers en beleidsverantwoordelijken van Vito in alle transparantie duidelijkheid verschaffen over wat er de afgelopen weken is gebeurd. Daarnaast vragen we dat Vito toelicht welke acties het de komende weken en maanden zal ondernemen om verdere risico’s te onderzoeken en in te perken.

Regelmatig informeren
Samen met de organisatie van deze informatievergadering vinden we het als gemeentebestuur belangrijk dat Vito alle beschikbare communicatiekanalen inzet om onze inwoners op regelmatige basis te informeren over het verdere verloop van dit dossier.

Deze permanente informatieopdracht geldt niet alleen voor de resultaten van onderzoeken, maar ook voor alle procesinformatie over de acties die Vito onderneemt. Alleen met maximale transparantie kan Vito de bezorgdheid die bij een groot deel van onze inwoners leeft, correct beantwoorden.

Meer info
dienst communicatie
Tel. 014 38 99 35
communicatie@dessel.be