Lokaal Bestuur Dessel organiseert drie inspraakmomenten rond drie thema's

Gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019 9.22 u.
Hoe ziet Dessel er uit in 2025? Wij vragen het aan jou. Laat van je horen, deel je ideeën en laten we samen de toekomst van Dessel uittekenen.

In 2019 moet het Lokaal Bestuur Dessel een meerjarenplanning maken voor 2020 tot en met 2025. Het is onze doelstelling om de Desselse bevolking te betrekken bij de opmaak van dit meerjarenplan.

Dit doen we graag samen met onze adviesraden en geïnteresseerde burgers in drie thema-avonden.

Dromen over de toekomst
We willen graag weten wat jouw wensen zijn, welke ideeën jij hebt, welke suggesties en verbeterpunten je ons kan voorstellen en dit op vlak van vrije tijd, omgeving en/of welzijn.

Tijdens deze avonden dromen we samen over de toekomst. Wat hebben we nu en loopt goed, moet zeker behouden blijven? Maar… hoe zou het nog beter kunnen. Wat is het droomscenario?

  • Dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur: thema-avond omgeving: tijdens deze avond komen volgende thema’s aan bod: milieu, ruimtelijke ordening en lokale economie.
  • Woensdag 12 juni 2019 om 19.30 uur: thema-avond: welzijn: tijdens deze avond komen volgende thema’s aan bod: personen met een handicap, senioren en sociale zaken.
  • Maandag 17 juni 2019 om 19.30 uur: thema-avond vrije tijd: tijdens deze avond komen volgende thema’s aan bod: jeugd, cultuur, bibliotheek, kinderopvang, sport en toerisme.

Alle inspraakmomenten gaan door in Scholeke Brasel, Sportpark 1.

Kom jij mee dromen over de toekomst? Inschrijven is niet nodig.

Meer info
Lies Mermans
Afdelingshoofd vrijetijd
Tel. 014 38 99 39
E-mail: lies.mermans@dessel.be