Meer weten over grensbepaling? Ontdek het nieuwe infobord op het Buntpad.

Gepubliceerd op donderdag 16 mei 2019 10.09 u.
Vroeger werden grenzen vaak bepaald door natuurlijke waterlopen. Ook in Dessel is dat zo voor de noordgrens met Retie (Werbeekse Nete of Desselse Nete) en de zuidgrens met Mol. Aan deze zuidgrens werd recent een nieuw infobord geplaatst dat hierover meer uitleg geeft.

Als je wandelpad "Het Buntpad" volgt richting knooppunt 17 vertoef je vanaf de samenvloei van de Achterste Nete met de Witte Nete (de boorden van de Witte Nete volgend) afwisselend op Mols en Dessels grondgebied. Een ideale plaats dus om de wandelaars te informeren over grenzen.

Het infobord staat tussen volwassen Canadese populieren, even voorbij deze samenvloei langs de boord van de Witte Nete.

Het bord werd ontworpen door natuurvereniging Den Bunt met steun van de Raad voor Toerisme en Recreatie.

Meer info
Dienst toerisme
Tel. 014 38 99 33
toerisme@dessel.be