Last van eikenprocessierupsen?

Gepubliceerd op donderdag 20 juni 2019 14.30 u.
De bestrijding van eikenprocessierupsen wordt best overgelaten aan gespecialiseerde diensten. De brandharen van deze rupsen veroorzaken een urticariële reactie of netelroos, een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk.

De eikenprocessievlinder is een mooie onschuldige zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. De rupsen veroorzaken heel wat hinder. 

Bestrijding

Probeer in geen geval de eikenprocessierups zelf te bestrijden. Bij onoordeelkundig gebruik van insecticiden of bij het wegspuiten met een hogedrukreiniger worden meer problemen gecreëerd dan opgelost. De irriterende haren kunnen nog jaren na de dood van de rups actief blijven. Als zij bij de bestrijding in de omgeving terecht komen, kunnen zij nog jarenlang overlast bezorgen.

Laat de bestrijding over aan gespecialiseerde diensten. De meest doeltreffende methode bestaat uit het wegbranden of opzuigen van de rupsen en hun nesten en dit liefst vroeg in het seizoen wanneer de brandharen nog niet ontwikkeld zijn.

Op openbaar domein neemt het gemeentebestuur de bestrijding op zich. Heb je eikenprocessierupsen gespot op openbaar domein? Meld dit dan aan de milieudienst via 014 38 99 37, milieu@dessel.be.

Heb je op je privéperceel last van eikenprocessierupsen, dan kan je deze laten bestrijden door een gespecialiseerde firma. Een lijst hiervan vind je op de volgende website: https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding/aannemers2018.pdf

Symptonen

Bij huidcontact kan binnen de acht uur een pijnlijke rode huiduitslag ontstaan, met hevige jeuk. De huidreactie kan zichtbaar worden op de onbedekte huid, maar ook op andere delen van het lichaam. De brandharen verspreiden zich gemakkelijk, door zweet, krabben en wrijven of via de kleding.

Bij contact met de ogen ontstaat na één tot vier uur een conjunctivitis (rode pijnlijke en tranende ogen). Indien de brandharen dieper in het oogweefsel doordringen, kunnen ernstige ontstekingsreacties optreden, die in zeldzame gevallen zelfs tot blindheid kunnen evolueren.

Bij het inademen van de brandhaartjes treedt irritatie op van de luchtwegen. Dit gaat gepaard met niezen, keelpijn, slikstoornissen en eventueel ademhalingsmoeilijkheden door spasme van de luchtwegen.

Bij inname kunnen ontstekingen ontstaan van het mondslijmvlies en het maagdarmkanaal. Dit gaat gepaard met symptomen als speekselvloed, overgeven en buikpijn.

Iemand die vaak met eikenprocessierupsen in aanraking komt, krijgt steeds hevigere klachten, bij elk hernieuwd contact. In ernstige gevallen kan een levensbedreigende anafylactische shock optreden (urticaria, transpireren, zwellingen in de mond en keel, ademhalingsmoeilijkheden, bloeddrukdaling en bewusteloosheid).

Meer info

Afdeling grondgebiedzaken - milieu
Tel. 014 38 99 37
E-mail: milieu@dessel.be