Gemeente Dessel kroont zich tot Gemeente met Kleinste Ecologische Voetafdruk in #deKlimaatstrijd

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2019 8.13 u.
In maart 2018 daagde provincie Antwerpen haar gemeenten en inwoners uit om mee te strijden vóór het klimaat en tegen elkaar. In de Klimaatstrijd, een digitale challenge in de gratis For Good-app, behaalden de inwoners met de kleinste ecologische voetafdruk de beste punten.

De resultaten van de inwoners werden per gemeente verrekend en weerspiegelden de vorderingen van hun gemeente. Op 10 maart 2019 werd de Klimaatstrijd afgesloten. Op 22 maart zet provincie Antwerpen de best scorende gemeenten van de Klimaatstrijd in de kijker. Gemeente Dessel werd de Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk en district Antwerpen telde de meeste Klimaatstrijders.

“De gemeenten hebben een knappe bijdrage aan de Klimaatstrijd geleverd. Ik hoop dat we met acties als de Klimaatstrijd de mensen ervan bewust hebben kunnen maken dat ook zij een krachtige sleutel tot verbetering in handen hebben”, licht gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu en Klimaat, toe. “Vanuit de provincie gaan we nog extra inzetten op een efficiënte energieorganisatie, een ambitieus natuurbeleid met oog voor de verbinding van de versnipperde ecologische netwerken, een integraal waterbeleid en een duurzaam plattelandsbeleid”, vult gedeputeerde De Haes aan.

Dirk Vandenbussche, directeur van de dienst Milieu- en Natuurbeleid, beaamt: “Het nieuwe provinciehuis is een mooi voorbeeld van hoe de provincie haar eigen gebouwen klimaatneutraal maakt, en daarbij nog verdergaat dan wat wettelijk de norm is. Om ons grondgebied ook voor te bereiden op de klimaatverandering, zijn al heel wat diensten en domeinen bezig een veerkrachtig netwerk van natuur- en waterelementen aan te leggen in het landschap van onze provincie. We werken aan het herstel van beken, openen trage wegen, creëren nieuwe overstromingsgebieden, vergroenen speelplaatsen, enzovoort.”

“Daarnaast zullen we ons steentje bijdragen aan het faciliteren van de modal shift met de aanleg van goede fietsinfrastructuur. Ook worden momenteel in al onze scholen klimaatlessen voor de derde graad secundair uitgerold. Kortom, er is een groene dynamiek bij zowel de gemeenten als bij het provinciebestuur”, aldus gedeputeerde De Haes.

Dessel is Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk
Gemeente Dessel sluit één jaar Klimaatstrijd af als Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk. District Merksem, gemeenten Merksplas, Niel, Borsbeek, Sint-Katelijne-Waver, district Deurne en gemeenten Boechout, Kontich en Herenthout vervolledigen de top 10 van de Klimaatstrijd. De deelnemers van Dessel bespaarden samen 6882 kg ofte bijna 7 ton CO2. De gemiddelde score van de Klimaatstrijders uit Dessel was het hoogste. Deelnemende Desselaars hadden de laagste CO2-uitstoot, vergeleken met de CO2-uitstoot van de gemiddelde Vlaming (200kg/week). Om dit te bereiken, namen ze regelmatig de fiets of de benenwagen (in plaats van de auto) en namen ze het afgelopen jaar zelden een vliegtuig. District Antwerpen kon de meeste inwoners sensibiliseren om deel te nemen aan de Klimaatstrijd. Zij bespaarden allemaal samen 609 ton CO2, fietsten 58.813 kilometer en spoorden 147.532 km met de trein.

Alle Klimaatstrijders samen hielden maar liefst 3195 ton CO2 uit de lucht! Dat kan je vergelijken met de CO2-uitstoot die je bespaart door een jaar lang 31.950 zonnepanelen hun werk te laten doen. Of door 2130 mensen die hun auto die op diesel of benzine rijdt, inwisselen voor een elektrische auto. Een besparing van 3195 ton CO2 kan je ook vergelijken met 1183 verre vliegreizen of het volledig van de baan halen van 1141 auto’s. Hoe realiseerden de Klimaatstrijders deze stevige inperking van hun ecologische voetafdruk? Door allemaal samen 409.151 km te fietsen, 150.184 km te wandelen, zich 523.753 km te verplaatsen met het openbaar vervoer en dat allemaal ten nadele van de auto. Het bewijst dat kleine en grote inspanningen doen om je ecologische voetafdruk in te perken, wel degelijk een verschil kunnen maken.

Prijzentafel
Dessel, de Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk, krijgt van de provincie Antwerpen een eigen marktje met lokale producten cadeau. Op deze gezellige markt kunnen de inwoners van de winnende gemeente genieten van allerlei streekproducten. Deze belevenisprijs is toepasselijk om het einde van de Klimaatstrijd en de overwinning van Dessel te vieren. Lokale producten eten en drinken, komt je ecologische voetafdruk immers ten goede. Waar en wanneer de streekmarkt plaatsvindt, wordt nog samen met de gemeente Dessel bepaald. Omdat district Antwerpen de gemeente is met de meeste Klimaatstrijders, krijgen alle Klimaatstrijders van dit district een ecologisch verantwoorde prijs.

For Good-app
Ook na de Klimaatstrijd van provincie Antwerpen en haar gemeenten kunnen inwoners hun inspanningen voor een beter klimaat in de For Good-app blijven meten. Door je energieverbruik, voedingsgewoonten en transport te tracken, weet je hoeveel CO2 er door jouw toedoen wordt uitgestoten. Niet om met het vingertje te wijzen, maar wel om aan te zetten tot actie! Wie zonder smartphone wil strijden voor een beter klimaat vindt nuttige tips op www.vriendvan.be. Wie wil weten wat de provincie allemaal doet voor het klimaat, kan zijn licht opsteken bij www.provincieantwerpen.be > klimaat.

Meer info
www.deklimaatstrijd.bewww.provincieantwerpen.be > klimaat – www.forgood.ecowww.vriendvan.be - www.facebook.com/groups/deklimaatstrijd/