Geef je niet-vergund vuurwapen aan voor 31 december 2018

Gepubliceerd op maandag 19 november 2018 9.45 u.
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat nog tot 31 december 2018 aangeven bij de lokale politie. Alle vuurwapens zijn in principe vergunningsplichtig.

Een uitzondering hierop is de lijst met vrij verkrijgbare wapens. In de meeste gevallen zal een pistool, revolver of geweer een "vergunningsplichtig wapen" zijn. Je kan je uitsluitend in regel stellen door voorafgaandelijk te mailen naar wapens@politiebalendesselmol.be. Hierna zal je gecontacteerd worden om een afspraak te maken om je met je wapen aan te bieden. Enkel inwoners van Balen, Dessel en Mol kunnen via de lokale politie Balen-Dessel-Mol hun wapen laten regulariseren.

Om zich vervolgens aan te bieden, moet:
- het vuurwapen ongeladen, gedemonteerd en verpakt zijn;
- de lader leeg en verpakt zijn;
- de munitie afzonderlijk van het wapen verpakt zijn.

Medisch attest

Sinds 22 januari 2018 dient er bij de vijfjaarlijkse controle van de wapenvergunning tevens een recent medisch attest te worden voorgelegd. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.