Firma Abesim voert onderzoek uit naar asbest in daken

Gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018 10.37 u.
De firma Abesim, studiebureau en erkend bodemsanderingsdeskundige, is aangesteld door de OVAM voor het uitvoeren een wetenschappelijke studie m.b.t. asbest in de bodem ter hoogte van de afdruipzones van asbesthoudende daken.

Het doel van de studie is de aanleg van een database die de hoeveelheid asbest in de bodem ter hoogte van afdruipzones van asbesthoudende daken weergeeft.

Samen met de OVAM zijn zij hiervoor op zoek naar terreinen met gebouwen met asbesthoudende daken, bestaande uit golfplaten of leien zonder dakgoot en zonder verharding in de afdruipzone.

Wil jij graag dat er bij jou stalen worden genomen om de aanwezigheid van asbest te onderzoeken, neem dan contact op met de firma Abesim via tel. 09 248 03 75 of via e-mail: ann.waeytens@abesim.com en/of annelies.dehauwere@abesim.com

Om de anonimiteit van de terreineigenaars te verzekeren, worden er geen persoonlijke gegevens opgenomen in de rapportage van de studie.