Exploitatievergunning voor een horeca-uitbating

De exploitant is verplicht om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van de exploitant en alle wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

Meer informatie hierover vindt u terug in het GAS-reglement in bijlage.