Een strik rond je afvalzak of –container: 4de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter

Gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019 8.30 u.
Afvalophalers stappen dagelijks een 10-tal kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ook bij de recyclageparkwachters draait hun stappenteller op volle toeren. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen.

Om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de Vlaamse afvalintercommunales en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dit naar aanleiding van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter die loopt van 18 tot en met 24 november.

Respect 

Tijdens de 4de ‘Week van de afvalophaler en –recyclageparkwachter’ wordt opnieuw respect gevraagd. En dat kan door kleine dingen zoals het correct aanbieden van afval. Deze editie kozen we om geen stickers meer te drukken. De afvalophalers en -recyclageparkwachters bedanken kan door een strik rond je afvalzak of –bak te hangen. Of door een mooie tekening mee te nemen naar het recyclagepark of achter je raam of aan je container te hangen.

Een foto van je tekening mag je ook altijd insturen via www.facebook.com/IOKAfvalbeheer. De mooiste tekeningen worden uitvergroot en komen op onze ophaalwagens te hangen.

Minder fysieke belasting door correct aangeboden afval

Iedere dag zorgen 150 afvalophalers, -chauffeurs en 76 recyclageparkwachters van IOK Afvalbeheer dat de Kempenaren op een eenvoudige manier hun afval kwijt kunnen. Dat afval wordt niet altijd op een correcte manier aangeboden. “Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor de ophaler en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark,” zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval en directeur IOK Afvalbeheer. “Ook je afval netjes sorteren voor je naar het recyclagepark gaat, is een kleine moeite, maar vergemakkelijkt de job van een recyclageparkwachter aanzienlijk. Bovendien verloopt ook je eigen bezoek zo stukken vlotter.”, luidt het.

Vlamingen tevreden over huisvuilinzameling

De gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid geeft aan dat gemiddeld 83% van de Vlamingen tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in zijn of haar gemeente. Wat een gemeente doet rond het ophalen van afval aan huis of op het recyclagepark is een belangrijk uithangbord voor de service die een lokaal bestuur zijn inwoners te bieden heeft; mensen maken er ook veelvuldig gebruik van, meer dan dat ze naar het loket in het gemeentehuis komen. Het is dan ook fijn dat zoveel mensen er tevreden over zijn.