OCMW-raad

De OCMW-Raad bestaat uit 9 leden. Zij werden verkozen door de gemeenteraad voor een periode van 6 jaar. De OCMW-Raad vergadert 10 x per jaar in het Sociaal Huis "De Pastorij". Iedereen kan het openbare gedeelte van de vergadering bijwonen. De agenda en de datum van de vergadering worden openbaar gemaakt door aanplakking aan het Sociaal Huis "De Pastorij".

Iedereen kan gratis de agenda van het openbaar gedeelte van de OCMW-Raad digitaal ontvangen.

Indien u hiervoor interesse heeft, gelieve dan een mailtje te sturen naar Tinneke Boeckx op volgend adres: tinneke.boeckx@ocmwdessel.be

Samenstelling