Gemeenteraad

Het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad het beleid van de gemeente bepaalt. De gemeenteraad kan daartoe algemene regels vaststellen, onder andere in de vorm van gemeentelijke reglementen. 

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden. N-VA heeft 13 zetels, CD&V 5 zetels, D&W 2 zetels en samen-sp.a 1 zetel. 

Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2018. De gemeenteraad wordt voorgezeten door burgemeester Kris Van Dijck (N-VA). 

De leden vergaderen ten minste 10 maal per jaar in het administratief centrum “De Plaetse”. Iedereen kan het openbaar gedeelte van de vergadering bijwonen.

Samenstelling