Raad voor lokale economie

Deze raad wil gelijke kansen te bieden aan alle Desselse bedrijven.

De Raad voor Lokale Economie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende economische belanghebbenden (landbouwers, KMO, zelfstandigen, …) die blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben voor de ondernemersbelangen in Dessel.

Eveneens bestaat de raad ook uit vertegenwoordigers van sectororganisaties en belangrijke werkgevers in Dessel. Elke vertegenwoordiger dient verplicht zijn activiteiten te ontplooien in Dessel.