Milieuraad

De milieuraad of MINA-raad (milieu- en natuurraad) is de adviesraad voor alle aangelegenheden met betrekking tot milieu en natuur. De milieuraad geeft een aantal verplichte adviezen zoals over de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, het gemeentelijk milieubeleidsplan, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan ... Verder kan de milieuraad zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur adviezen verlenen over allerlei zaken met betrekking tot milieu en natuur.